TÝŽDEŇ SÚČASNEJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY

Krátke dokumenty v cykle s názvom Týždeň súčasnej slovenskej architektúry, ktoré pre Slovenskú komoru architektov vyrobila spoločnosť NUNEZ NFE s.r.o. a filmaari, sú prezentáciou výberu nominovaných diel Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR.
Cyklus dokumentov tvorí každoročne 5 epizód s autorským komentáromk jednotlivým dielam.

Autori nominácií mali po prvý krát možnosť odprezentovať svoje diela v dokumentoch v roku 2014.
V nasledujúcom roku vzrástla sledovanosť o vyše polovicu a v roku 2015 sledovalo dokumenty viac ako 146 tisíc divákov. Dokumenty boli odvysielané vďaka spolupráci s generálnym mediálnym partnerom ocenenia RTVS na Dvojke. Cyklus dokumentov k aktuálnemu ročníku budete mať možnosť sledovať v týždni 29.9. – 5.10.2016 na Dvojke.

Slovenská komora architektov každoročne vyhlasuje Cenu za architektúru CE∙ZA∙AR už od roku 2002 v šiestich kategóriách, ktoré zahŕňajú rodinné domy, bytové domy, občianske a priemyselné budovy, obnovu a prestavbu (v predchádzajúcich rokoch známu pod názvom rekonštrukcia a obnova budov), interiér a exteriér. Cena CE∙ZA∙AR unikátnym spôsobom formuje a kultivuje verejné povedomie o architektúre, stavebnej kultúre a tvorbe prostredia.