Press

Tlačová správa – vyhlásenie laureátov CE ZA AR 2018

Tlačová správa – nominácie CE ZA AR 2018

Štatút CENY

Tlačová správa – vyhlásenie 17. ročníka CE ZA AR 2018

VYHLASOVATEĽ CE∙ZA∙AR 2018

Slovenská komora architektov
Panská 15, 811 01 Bratislava
komarch@komarch.sk
www.komarch.sk
www.cezaar.tv
www.facebook.com/cenazaarchitekturu

Projektová manažérka
+421 911 443 414

Kontakt pre médiá
Ing. arch. Broňa Tarnócy
+421 905 410 548
tarnocy@komarch.sk

ORGANIZAČNÝ PARTNER CE∙ZA∙AR 2018

LOCO AGENCY, spol. s r. o.
Lamačská cesta 97, 841 03
Bratislava
www.locoagency.sk