Press

Tlačová správa – laureáti CE ZA AR 2017

Štatút CENY

Tlačová správa – vyhlásenie 16. ročníka CE ZA AR 2017

VYHLASOVATEĽ CE∙ZA∙AR 2018

Slovenská komora architektov
Panská 15, 811 01 Bratislava
komarch@komarch.sk
www.komarch.sk
www.cezaar.tv
www.facebook.com/cenazaarchitekturu

Projektová manažérka
+421 911 443 414

Kontakt pre médiá
Ing. arch. Broňa Tarnócy
+421 905 410 548
tarnocy@komarch.sk

ORGANIZAČNÝ PARTNER CE∙ZA∙AR 2018

LOCO AGENCY, spol. s r. o.
Lamačská cesta 97, 841 03
Bratislava
www.locoagency.sk