Porota2020

TÁŇA BUIJS-VÍTKOVÁ
(Holandsko)

Slovenská rodáčka pôsobiaca od roku 1988 v Amsterdame, kde vedie ateliér Aiscube. Do roku 2011 pracovala v renomovanom ateliéri Uytenhaak, kde autorsky zrealizovala niekoľko ocenených a široko publikovaných projektov, ako napríklad Life Sciences University of Groningen (NL) alebo ERIBA Groningen (NL). Aj v súčasnosti sú ťažiskom jej práce univerzitné projekty, vrátane renovácií a interiéru. Popri práci vo vlastnom ateliéri úzko spolupracuje v oblasti bytovej výstavby s ateliérom ONB Utrecht a pôsobí aj ako hosťujúca pedagogička na Fakulte architektúry Technickej Univerzity v Delfte, kde vedie diplomový ateliér bakalárov.

 

PETER MORAVČÍK
(Slovenská republika)

Peter Moravčík (1964) absolvoval Fakultu architektúry SVŠT (1987) a individuálne štúdium na Divadelnej fakulte VŠMU. Profesionálnu dráhu začal v bývalom ŠPTÚ Bratislava, v rokoch 1991- 2004 pôsobil v  kancelárii Architekti Moravčík & Šujan, v.o.s. V roku 2009 založil architektonický ateliér PMArchitekti, s.r.o., ktorý nadväzuje na projektovanie administratívnych a bytových stavieb, rekonštrukcií a interiérov. Je laureátom ceny CE ZA AR 2002 za Bytový súbor Stromová ul. 34-52 na Kramároch v Bratislave, nominovaným na cenu CE ZA AR 2007 a laureátom Ceny časopisu ARCH za Obytný súbor Rozadol v Ružovej doline v Bratislave. Po roku 2007 rozšíril svoje portfólio o Obytný súbor Tri veže, Bajkalská ul. (2009), OS Villinki, ul. Staré grunty, Karlova Ves (2014), OS Belaria, Tupého ul. (2014), súbor rodinných domov Condominium Devín (2014), OS Rezidencia Hron vo Zvolene (2015), či Polyfunkčný komplex Seberiniho v Bratislave (2019).

 

ĽUBICA SEGEČOVÁ
(Slovenská republika)

Vyštudovala grafický dizajn a produktový́ dizajn na VŠVU v Bratislave. Po ukončení štúdia iniciovala vznik a spoluorganizovala nezávislý festival Self o presahoch grafického dizajnu a spoločnosti. V rokoch 2012–2014 pôsobila ako asistentka v ateliéri grafického dizajnu Text Forma Funkce na Ostravskej univerzite. V súčasnosti sa primárne venuje grafickému dizajnu a priestorovým riešeniam vystav a to najmä v oblasti architektúry. Za svoju prácu získala niekoľko prestížnych ocenení, medzi inými „Najkrajšia kniha Slovenska“ za rok 2015 a DAM Architectural Book Award na Frankfurtskom knižnom veľtrhu, obe za knihu Friedrich Weinwurm Architekt. V oblasti architektúry spolupracovala na interiéri Domu v dome od ateliéru PLURAL ako aj informačného systému a identity Mlynice od ateliéru gutgut – laureátov CE ZA AR 2017 a 2018.

segecova.sk

 

KAY STRASSER
(Rakúsko) 

Kay Strasser spolupracuje s mnohými architektonickými ateliérmi a organizáciami už od ukončenia štúdia na École Centrale des Arts et Manufactures v Paríži a Politecnico di Milano v Taliansku. S ohľadom na svoje interdisciplinárne vzdelanie aj skúsenosti spolupracoval na mnohých projektoch rôznej povahy aj mierky. Od roku 2013 spolupracuje s ateliérom bauchplan v Mníchove aj vo Viedni a vytvára nové priestorové identity s osobitným dôrazom na zóny s heterogénnym urbánnym rozvojom.  

bauchplan.net

 

ANTONÍN NOVÁK
(Česká republika)

Po ukončení gymnázia bol v roku 1981 prijatý na Fakultu architektúry VUT Brno. Štúdium obhájil diplomovou prácou na Katedre občianskych stavieb. V roku 1991 pracoval vo viedenskej kancelárii prof. Arch. W. Holzbauera a podieľal sa na vypracovaní plánov Administratívneho strediska IBM vo Viedni. Po týchto zahraničných skúsenostiach založil s Ing. arch. Petrom Valentom projekčnú kanceláriu Atelier DRNH, ktorý získal viac než dve desiatky cien, nominácií a odmien v rôznych architektonických súťažiach. Je autorom textov pre mnohé odborné periodiká. Od roku 2000 – 2014 pôsobil ako pedagóg na FA VUT v Brne a na FUA TUL. V roku 2013 obhájil habilitačnú prácu na FA ČVUT v Prahe a spolu s architektom Valentom vydal knihu „Sloupky o architektuře“ a knihy „Dům a krajina I. a II.“. Je členom správnej rady nadácie Nadace proměny.

drnh.cz

 

PETER JURKOVIČ
(Slovenská republika)

Architekt pôsobiaci v Bratislave. Bol členom ateliérov Raum a GutGut a po rokoch kolektívnej práce sa rozhodol pokračovať samostatne. Od roku 2013 pôsobí pod vlastnou architektonickou značkou JRKVC. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne rezidenčnej architektúre a dizajnu, zaujíma sa o tému cenovo dostupného a pritom kvalitného bývania. Výsledkom tohto zamerania je napríklad jeho rodinný dom v Čunove, inšpirovaný ľudovou architektúrou, s ktorým sa v roku 2014 stal laureátom ocenenia CE ZA AR a získal tiež nomináciu ceny ARCH. V roku 2017 získal ocenenie CE ZA AR za rekonštrukciu interiéru bytu v historickom centre Trnavy. Medzi jeho posledné realizácie patrí atypický víkendový dom AnuAzu.

jrkvc.sk