Porota 2018

Udelenie Ceny náleží sedemčlennej odbornej porote, zloženej z domácich a zahraničných odborníkov, ktorí v prvom kole vyberú z prihlásených návrhov diela určené do druhého kola. V rámci neho porota absolvuje osobné obhliadky vybraných diel in situ. Následne porota zvolí nominácie v každej kategórii a zároveň každý porotca hlasovaním určí víťazné diela. Konečné výsledky hlasovania o víťazoch sú tajné až do ich vyhlásenia počas slávnostného galavečera.

Predstavujeme Vám členov tohtoročnej medzinárodnej odbornej poroty CE ZA AR 2018:

MIRIAM LIŠKOVÁ

(Slovenská republika)

Architektka pôsobiaca v bratislavskej architektonickej kancelárii Slla architects spoločne s architektom Michalom Sulom. Ateliér pracuje v rôznych geografických, spoločenských a kultúrnych situáciách na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Španielsku a Keni. Ich portfólio zahŕňa obytné budovy, bývanie, vzdelávacie budovy, kancelárie, verejné budovy, štúdie, mestské plánovanie, mestský dizajn, interiérový dizajn a iné. S dielom „Komunitné centrum Máj“ v Českých Budejoviciach získali v roku 2015 ocenenie CE.ZA.AR a nomináciu na cenu Mies Van der Rohe Award v roku 2017.

slla.net

PETER JURKOVIČ

(Slovenská republika)

Peter Jurkovič je architekt pôsobiaci v Bratislave. Od roku 2013 buduje značku jrkvc. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne rezidenčnej architektúre a dizajnu. Neustále hľadá krehkú rovnováhu medzi formou a obsahom, čo vedie k realizáciám opakovane nominovaným na rôzne ocenenia. V roku 2014 sa stal laureátom ocenenia CE.ZA.AR za rodinný dom v Čunove a v roku 2017 za interiér bytu v Trnave.

jrkvc.sk

PAVEL NASADIL

(Česká republika)

Architekt a spoluzakladateľ kancelárie FAM architekti. Jeho ateliér tvorí kontextuálnu, nie radikálnu architektúru. Pracuje so vzťahom miesta a stavby, s cieľom pozitívneho ovplyvňovania človeka a jeho životného prostredia. Okrem mnohých realizácií v Českej republike spolupracujú FAM architekti s britskou kanceláriou Feiden + Mawson, čím ich architektonická práca nachádza uplatnenie aj za hranicami českých krajín.

famarchitekti.cz

PAVOL MIKOLAJČÁK

(Taliansko)

Slovenský rodák, absolvent viedenskej technickej univerzity, pôsobiaci v Južnom Tirolsku. V spolupráci s viacerými architektmi realizoval projekty rodinných a bytových domov. V roku 2015 sa stal, spoločne s architektom Petrom Pichlerom, víťazom súťaže na novú horskú chatu v Dolomitoch. Tento nápaditý projekt sa v uplynulom roku dočkal realizácie. Momentálne pôsobí ako slobodný architekt v Bolzane.

mikolajcak.com

PETR HÁJEK

(Česká republika)

Architekt a pedagóg Fakulty architektury ČVUT v Prahe a Katedry architektúry VŠVU v Bratislave. V roku 1998 založil spoločne s architektmi Janom Šépkom a Tomášom Hradečným ateliér HŠH. V roku 2009 založil vlastnú architektonickú kanceláciu Petr Hájek architekti.

hajekarchitekti.cz

FILIPE MAGALHAES

(Portugalsko)

Člen ateliéru Fala, ktorý vedie spoločne s Luisou Morales a Ahmedom Belkhodiom v portugalskom Porte. Ateliér sa slovami autorov venuje naivnej architektonickej praxi vedenej nástrojom optimizmu s projektmi na škále urbanizmu a vtáčej búdky. Ich práca je zmesou formálneho jazyka, referencií, citácií a tém, ktoré obmedzuje iba túžba po jednoznačnosti. Ich architektúra je tak zároveň hedonistická a postmoderná, intuitívna a rétorická.

falaatelier.com

PAVOL MACHO

(Slovenská republika)

Palo Macho je umelecký maliar, sklár, pedagóg a básnik. Patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenskej kultúrnej scény súčasnosti. Prepája farby so sklom (jeho povrchom) na podobných princípoch, ako je tomu v klasickej maľbe. Jeho poetické a abstrahujúce maľby sú inšpirované, krajinou, architektúrou, ľudskou figúrou a rituálmi. Svojou jedinečnou výtvarnou tvorbou si získal vysoký umelecký kredit doma aj v zahraničí.

palomacho.com