Laureáti

Víťazné dielo v kategórii Rodinné domy - Letný dom

Vajnory
Kategória: Rodinné domy
Rok realizácie: 2020
Názov ateliéru: Totalstudio
Architekti: Aleš Šedivec, Tomáš Tokarčík
Foto: Eva Benková
Letný dom vo Vajnoroch je domom, ktorý by chcel splynúť s veľkou záhradou a stať sa jej súčasťou. Formálne odkazuje k dočasným prázdninovým konceptom bývania ako karavan, alebo stan a tiež na tradičné Vajnorské stavanie. Výsledkom je kompozícia troch domov, ktoré tvoria jeden dom. Nočný dom, denný dom a záhradný dom.
foto1

Víťazné dielo v kategórii Bytové domy - Bytový komplex DROTÁRSKA

Bratislava
Kategória: Bytové domy
Rok realizácie: 2019
Názov ateliéru: hantabal architekti
Architekti: Michaela Hantabalová, Juraj Hantabal
Iné: Soňa Pavolová - architekt, Jakub Hanták - architekt
Foto: Juraj Hantabal
Primárnym konceptom bolo vytvoriť mierku budovy, ktorá zapadne do zložitého urbanistického prostredia. Tento prechod medzi objemami okolitých budov sa docielil „optickou ilúziou mierky budovy“ a to jej pôdorysným natočením, jej prispôsobením sa tektonike jestvujúceho terénu a v neposlednom rade striedaním rôznych veľkostí otvorov na fasáde. Sekundárnym konceptom bolo vytvoriť kompaktnú hmotu objektu, v ktorej sa zjednotí fasáda stien, balkónov a loggií pri zachovaní striedania rôznych veľkostí otvorov na fasáde. K tomuto sa zdalo ako najvhodnejší materiál použiť drevenú latu, ktorá môže zároveň tvoriť kryt prevetrávaného obkladu steny, alebo transparentnú stenu, či zábradlie balkónu.
foto1

Víťazné dielo v kategórii Občianske a priemyselné budovy - #monument majer

Banská Bystrica - Majer
Kategória: Občianske a priemyselné budovy
Rok realizácie: 2019
Názov ateliéru: N/A
Architekti: Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Maroš Greš
Iné: Lukáš Kramarčík - statika, Boris Meluš - grafický dizajn
Foto: Ján Kekeli
#monument majer Obnovu vojnového cintorína chápeme ako vizualizáciu priestoru zabúdania, vytláčania toho, čo by sme si mali pamätať. Cintorín bol v 50-tych rokoch opustený a pretnutý križovatkou ciest. Na centrálnej časti bola postavená v 90-tych rokoch budova autosalónu a zvyšok zmizol pod stromami a krami. Ústredným bodom obnovy je MONUMENT. Odkazuje na históriu, pripomína konkrétnych ľudí a ponúka nadhľad na všetky vrstvy zabúdania a pripomínania v jednom obraze. Vyhliadka, kaplnka, stena, náhrobná doska, zázemie, pietne miesto, informačná plocha. Objekt 2,4 m široký, 19,2 m dlhý a 8 m vysoký je zvarený do jednoliateho konštrukčného celku z platní atmosférickej ocele hrubých len 8 mm.
foto1

Víťazné dielo v kategórii Fenomény architektúry - Prístavba k chalupe v Čachticiach

Čachtice
Kategória: Fenomény architektúry
Rok realizácie: 2020
Názov ateliéru: Architekti BKPŠ
Architekt: Pavol Paňák
Foto: Tomáš Manina
Rozšírenie je v skutočnosti novou obytnou izbou pristavanou k domu dávneho tehliara. Je situovaná v areáli zaniknutej dedinskej tehelne a slúži ako víkendové bývanie. Pôvodný spustnutý dom bol gánkového vidieckeho typu a bol obnovený v roku 1995. Tehly so značkami použité v konštrukcii krovu sú dávnymi produktami práve tejto bývalej tehelne. Prístavba je tohto tiež osobitnou poctou remeselnej kultúre tehliarstva.
foto1

Víťazné dielo v kategórii Interiér - Oddelenie odbornej literatúry Mestskej knižnice v Senci

Senec
Kategória: Interiér
Rok realizácie: 2019
Architekt: Matúš Bišťan
Iné: Danica Pišteková - dizajn závesu, Šimon Chovan - typografia a grafický dizajn, Ivan Tatala - statika, Ľubomír Keľha - projekt elektroinštalácie, Peter Kováč - výrobná dokumentácia
Foto: Pavel Meluš, Juraj Marko
Keďže v priestore s plochou 150 m2 bolo treba uskladniť 15 000 zväzkov, hlavnou výzvou projektu bolo vymyslieť riešenie, ktoré nezaplní celý priestor regálmi. V rámci knižnice by totiž mala byť tichá študovňa, priestor na prácu s počítačom a otvorený priestor, kde je možné usporiadať menšie podujatia (do 30 ľudí). Základným prvkom interiéru je zaoblený regál, ktorý svojím tvarom rozčleňuje vyššie spomenuté zóny. Tam, kde má regál najväčší polomer, vzniká čitáreň s výhľadom na mesto a dobrým svetlom - to je priestor pre verejné podujatia. Priestory, ktoré vyčleňuje menší polomer regálu, sú počítačové pracovisko a tichá študovňa.
foto1

Víťazné dielo v kategórii Exteriér - KORZO ZÁLESIE

Zálesie
Kategória: Exteriér
Rok realizácie: 2020
Názov ateliéru: AŽ PROJEKT s.r.o.
Architekti: Vojtech Krumpolec, Peter Derevenec
Foto: Juraj Krumpolec, Michal Zajaček
Príbeh znovuobjavenia rieky Malý Dunaj v Zálesí. Viacročný projekt po etapách postupne pretvára zanedbané nábrežie rieky na živú dedinskú promenádu. Priestor umožňujúci prechádzky v prírode, objavovanie fauny a flóry, oddych vodákov, turistov, cykloturistov aj domácich obyvateľov. Bývalé smetisko na brehu rieky vystriedala oddychová plocha s malou rozhľadňou – Majákom, dreveným mólom na vyloďovanie a korzovanie a prístreškami na piknik. Pribudol prírodný amfiteáter pre malé kultúrne aktivity s výhľadom na vodu a prvá etapa vstupného objektu – informačného a kultúrneho centra s občerstvením. Všetko časom splynie s prírodou naokolo. Každý kubík použitého dreva bude nahradený zasadeným stromom.
foto1