gala

Víťazné dielo v kategórii Rodinné domy - DuboDom

Svätý Jur
Kategória: Rodinné domy
Rok realizácie: 2018
Názov ateliéru: StromDom
Autor: Pavol Šiška
Spolupráca: Peter Sálus , Michal Bažalík
Foto: Dominik Sepp
Domček na strome, DuboDom je útočisko, úkryt, úlet, výstrelok nad vinicou. Objekt je odpoveďou na túžbu človeka prahnúceho po krátkodobom oddychu v tichu lesa, no v blízkosti mesta a vinice. Poskytuje návštevníkovi intímny vzťah s prírodou. Jednoduchá, drobná, celoročne užívateľná drevostavba pár metrov nad povrchom, ktorá rešpektuje prírodu v celej svojej kráse: žiadna živá končatina statného dubu nemusela byť vyrezaná, dispozíciu ako aj celkové rozmery objektu určili samotné konáre stromu.
foto1

Víťazné dielo v kategórii Bytové domy - Polyfunkčný objekt

Trnava
Kategória: Bytové domy
Rok realizácie: 2018
Názov ateliéru: Vallo Sadovsky Architects
Autori: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Marián Stanislav, Viliam Zajíček, Zuzana Krejčířová, Elena Šoltésová, Jakub Španiel
Foto: BoysPlayNice Photography
Polyfunkčný objekt je navrhnutý ako rozšírenie objektu na Štefánikovej 3, postavený k slepej stene susedného objektu s cieľom aktivovať novovzniknuté nádvorie. Špecifikom je 4,5 metra široký pôdorys a prevažne jednostranná orientácia smerom do nádvoria. Výškovo sa pritom drží pôvodnej časti, pričom je materiálovo horizontálne členený a vytvára tak plynulý nárast mierky od domu na Trojičnom námestí. Kontrastné tvaroslovie fasády je zmiernené pravidelným rytmom a použitými materiálmi. V rámci okolitej štruktúry sa tak zachováva prirodzený ráz vnútromestskej rozdrobenosti. Jednoduchá dispozízia je členená vertikálne na prenajímateľné priestory, administratívu a podkrovný apartmán.
foto1

Víťazné dielo v kategórii Občianske a priemyselné budovy - Mlynica

Bratislava
Kategória: Občianske a priemyselné budovy
Rok realizácie: 2017
Názov ateliéru: Gutgut
Autori: Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Jana Benková, Tomáš Vrtek
Spolupráca: Roman Žitňanský, Katarína Bergerová, Patrícia Botková
Foto: Jakub Skokan, Martin Tůma (BoysPlayNice)
Mlynica je súčasťou rozsiahleho post-industriálneho areálu Ľahkých stavebných hmôt v Bratislave. Od šesťdesiatych rokov sa tu vyrábali tvárnice, dosky a panely z pórobetónu. Návrh stavia na kontraste starého a nového, zdôrazňuje kvalitu pôvodného objektu. K takémuto prístupu bolo nevyhnutné zbaviť sa nepotrebného nánosu, zvýrazniť statickú podstatu konštrukcií domu a vyťažiť z nej maximum pre nové využitie objektu. Z bývalej industriálnej budovy, čisto výrobného charakteru, sa po rekonštrukcii stane moderný objekt zmiešanej funkcie, určený pre kultúrne podujatia, firemnú prezentáciu, administratívu a v malom rozsahu aj pre bývanie vo voľných dispozíciách.
foto1

Víťazné dielo v kategórii Obnova a prestavba - Nová synagóga

Žilina
Kategória: Obnova a prestavba
Rok realizácie: 2011–2018
Názov ateliéru: PLURAL
Autori: Martin Jančok, Michal Janák, Eva Štrocholcová
Foto: Kathrine Thude, Daniela Dostálková
CIeľom projektu je postupne obnoviť a transformovať neologickú synagógu, navrhnutú Petrom Behrensom a postavenú v roku 1931, na priestory pre súčasné výtvarné umenie. Hlavnou ambíciou je dosiahnuť dialektický vzťah medzi touto výnimočnou pamiatkou a jej novým využitím. Veľkorysý ústredný priestor je horizontálne rozdelený do dvoch častí tak, aby vznikla "spolovice biela" galéria. Zatiaľčo spodná polovica poskytne neutrálne pozadie pre plánované výstavy, vrchná bude prezentovať budovu samotnú. Dodatočná a dočasná architektúra výstav sa bude meniť sezónne a bude zakaždým znamenať radikálnu zmenu charakteru centrálneho výstavného priestoru.
foto1

Víťazné dielo v kategórii Interiér - Prízemný byt

Bratislava
Kategória: Interiér
Rok realizácie: 2017-2018
Názov ateliéru: what architects
Autori: Tomáš Krištek, Laura Pastoreková, Ondrej Kurek
Foto: Tomáš Krištek
Cieľom rekonštrukcie bytu, nachádzajúcom sa v malom bytovom dome z 50. rokov v blízkosti bratislavskej kalvárie, nebolo maximálne účelové využitie jeho celej podlažnej plochy, ale adaptácia existujúcej funkčnej prevádzky do novej výtvarnej a architektonickej podoby. Tým vznikla dispozícia, v akej nie je striktne oddelená denná a nočná zóna. Dve samostatné izby v severovýchodnej a juhozápadnej časti križuje priestor kuchyne, vstupnej haly a obytnej miestnosti. V dôsledku slabšieho presvetlenia prízemia sa všetky okenné priestory znížili takmer na úroveň dverí a spolu s vybudovaním terás a výsadbou okolitej zelene sa tak uprostred bytu vytvorí atmosféra rodinného bývania v mestskom centre.
foto1

Víťazné dielo v kategórii Exteriér - Námestie Centrum, Sídlisko III

Prešov
Kategória: Exteriér
Rok realizácie: 2016
Názov ateliéru: zerozero
Autori: Irakli Eristavi, Pavol Šilla
Spolupráca: Martin Jančok
Foto: Daniela Sabová, Matúš Kička, Daniela Sabová, Pavol Šilla
Základným princípom riešenia je prepojenie rôznych výškových úrovní prostredníctvom vloženého „koberca“, ktorý v sebe integruje komunikačné, zhromažďovacie plochy a plochy určené na oddych. Koberec odstraňuje komunikačné bariéry. 43 solitérnych stromov je rozmiestnených v pravidelnom trojuholníkovom rastri 6x6x6 m. Spevnená plocha je pozadím, na ktorom sa uplatňujú jednotlivé vrstvy: zeleň, mobiliár, svietidlá. Je súčasne priemetňou zrkadliacou jednotlivé procesy a pohyb ľudí. Topografia koberca je vykreslená trojuholníkovým rastrom dilatačných celkov súvisiacich s rastrom zelene. Vodný prvok, je realizovaný v podobe troch elementov, v rôznych častiach námestia.
foto1